Gemeenteraden hebben voor een vlotte gang van zaken nood aan goede vergadersystemen. Functies zoals voting, … ed. zijn hier een noodzaak.
Weergave van stemresultaten op groot scherm.
Digitaal verslag na de vergadering. Alles is mogelijk

.