Verstaanbaarheid en zichtbaarheid.
Dat zijn de uitdagingen in religieuze gebouwen!
Door middel van enkele technologische hulpmiddelen is de pastoor perfect verstaanbaar en zichtbaar. Ook achter de pilaren!