Wat zou een auditorium zijn zonder projectie, goed sfeerlicht en een goede verstaanbaarheid.

Zij maken de locatie gebruiksklaar en vormen een katalysator voor een geslaagde voordracht.