Met 3D projectie creëer je de illusie dat het geprojecteerde echt aanwezig is, je denkt het zelfs aan te kunnen raken. 3D projectie biedt de mogelijkheid een werkelijkheid weer te geven naar eigen inzicht en wijze van presentatie. De mogelijkheden zijn legio, zoals een virtuele tour door een nog te realiseren gebouwencomplex of het introduceren van een (wellicht nog niet bestaand) nieuw product etc.

Op het vlak van 3D technologie is op de dag van vandaag zeer veel mogelijk.
Afhankelijk voor de toepassing en het budget moet er een systeem op maat uitgekiend worden.
Met of zonder brilletjes?
Actieve of passieve brilletjes?
Projectie of Flatscreen?
Er is van alles mogelijk…